ספורט טיפולי

פעילות גופנית מותאמת לבעלי צרכים מיוחדים. הפעילות הגופנית, התנועה והמשחק מהווים בסיס לעבודה הטיפולית עם הילד.

באמצעות הפעילות המותאמת ניתן לשפר את תפקודיו של הילד המתקשה : שיפור בתקשורת, שיפור בטווחי  הקשב, חיזוק התשתית הגופנית, הקניית אסטרטגיות למידה , הקניית מיומנויות חברתיות ועוד.

שלבי הטיפול: הערכת תפקודים - קביעת מטרות טיפוליות- טיפול (אישי, זוגי, קבוצתי). הטיפול
נעשה תוך התאמת תוכנית עבודה אישית ומעקבים תקופתיים.