title-decor-line

ספורט טיפולי

title-decor-line

הפעילות בספורט הטיפולי מותאמת לילדים בעלי קשיים מוטוריים והפרעות התפתחות שונות.

דרך הספורט הטיפולי ניתן לטפל בליקויים תפקודיים בתחום הגופני, החברתי והרגשי וכן להעצים את בטחונו העצמי של הילד.

העבודה נעשית באופן פרטני. 

לצפייה בזכויות המטופלים באתר משרד הבריאות – לחצו כאן