title-decor-line

קלינאות תקשורת

title-decor-line

פרטים על קלינאי תקשורת במרכז:

קלינאות תקשורת הינו  תחום העוסק בשיפור התקשורת הבינאישית. מטרת ההתערבות הטיפולית של קלינאי התקשורת הינה לסייע בשיפור מיומנויות שפה, דיבור ותיקשורת, על מנת לעזור לילד להתמודד טוב יותר במעגלים החברתיים בחייו.

במסגרת המרכז אנו מטפלים בילדים עם איחור או קושי ספציפי בהתפתחות השפה, שיבושים בדיבור, בהגייה וקשיים במיומניות תקשורתיות.

הטיפול נערך באווירה מהנה תוך כדי משחק ובשילוב פעילויות מובנות, בהתאם לצרכים של כל ילד וילד,  עם דגש על מעורבות והדרכת ההורים במהלך הטיפול.

קופת חולים כללית - יש להעביר אישור לטיפול/אבחון שהתקבל  מהתפתחות הילד+שאלון מרכז מטרה, שאלון גננת/מורה, אבחון קלינאי תקשורת (במקרה של בקשה לטיפול בלבד) ובדיקת שמיעה.

קופת חולים מכבי - המתנה לטיפול באמצעות זימון תורים מכבי בטלפון *3555.

קופת חולים מאוחדת ולאומית - יש להעביר סיכום אבחון קלינאי תקשורת, שאלון ילדים מטרה, לטיפולים לכל הסדרה שאושרה, שאלון גננת/מורה ובדיקת שמיעה.

לצפייה בזכויות המטופלים באתר משרד הבריאות – לחצו כאן