title-decor-line

ריפוי בעיסוק

title-decor-line

מטרת הטיפול היא לתת לילד ולהוריו כלים אשר יאפשרו לילד להתמודד עם משימות יומיומיות התואמות ומצופות לגילו.

הטיפול בריפוי בעיסוק מסייע לשפר מגוון מיומנויות כגון:

  • מיומנויות מוטוריות (מוטוריקה גסה ועדינה)
  • מיומנויות קוגנטיביות וניהוליות (כגון: קשב, בקרה עצמית, ניהול זמן)
  • מיומנויות גראפומוטוריות וכתיבה
  • מיומנויות תכנון והתארגנות עם הגוף ועם חפצים (כגון: מחברת, ילקוט).
  • מקדם יכולת עצמאות, ויסות חושי ומיומנויות חברתיות
  • הטיפול מתבצע באופן פרטני או קבוצתי (לדוגמא: קבוצת הכנה לכיתה א')

 

כמו כן  הטיפול מקדם יכולת עצמאות ,ויסות חושי ומיומנויות חברתיות.

הטיפול בריפוי בעיסוק כולל:

1. הערכה ואבחון של תחומי החוזק והתחומים בהם הילד מתקשה.

2. בניית תכנית טיפול הכוללת הגדרת מטרות טיפול, בשיתוף ההורים.

3. בטיפול הילד מתנסה במגוון פעילויות מכוונות מטרה ומבוססות עיסוק על מנת לקדמו בתחומי הקושי. נוכחות ההורים בטיפול הכרחית להצלחת הטיפול, במהלך הטיפול ניתנת הדרכה להעשרה ותרגול בבית.

מבוטחי קופת חולים כללית - יש להעביר אישור לטיפול/אבחון שהתקבל  מממרפאת האם+שאלון ילד, שאלון גננת/מורה, אבחון ריפוי בעיסוק (במקרה של בקשה לטיפול בלבד) .

מבוטחי קופת חולים מכבי - יש לפנות למוקד מכבי בטלפון 3555*.

מבוטחי קופת חולים מאוחדת - יש להעביר סיכום אבחון ריפוי בעיסוק, שאלון ילדים מטרה, שאלון גננת/מורה .

מבוטחי קופת חולים לאומית - יש להעביר סיכום אבחון ריפוי בעיסוק, שאלון ילדים מטרה, שאלון גננת/מורה.               

צוות היחידה:

ביחידה פועל צוות מרפאות בעיסוק מוסמכות ומנוסות.

לצפייה בזכויות המטופלים באתר משרד הבריאות – לחצו כאן