title-decor-line

טיפולים באמצעות עובדת סוציאלית

title-decor-line

טיפולים רגשיים והדרכות הורים הניתנים על יד צוות עובדים/ת סוציאליים/ות מנוסים/ות ומקצועיים/יות.

מטרת הטיפול לסייע לילד ולמשפחתו להתמודד עם קשיים  התפתחותיים והתנהגותיים ולהקנות להורים כלים יישומיים להתמודד עם הקשיים אותם חווה ילדם,בשיטות ההתערבות שונות וקצרות מועד ברובן.

התהליך מותאם לכל משפחה באופן ייחודי.

ההתערבות כוללת ביצוע הערכה פסיכוסוציאלית משפחתית על פי הצורך וטיפולים שבועיים בהרכבים שונים על פי צורך.

לצפייה בזכויות המטופלים באתר משרד הבריאות – לחצו כאן