title-decor-line

פיזיוטרפיה

title-decor-line

הטיפול בפיזיותרפיה ההתפתחותית הוא מוטורי, מטרתו לאפשר לתינוק ולילד התפתחות מוטורית מיטבית והשגת אבני דרך המצופות לגילו. הלמידה מתבצעת תוך משחק, חקירה, תרגול וחשיפה לסביבה מתאימה לגיל של הילד, באופן חוויתי, ומתוך יצירת מוטיבציה חיובית. ההתפתחות המוטורית היא חלק אינטגרלי מתחומי ההתפתחות הנוספים (שפתי, קוגנטיבי, רגשי-התנהגותי וחושי).

מטרת הטיפול לסייע לילד להשתתף בסביבתו תוך מיצוי יכולותיו התפקודיות.

לתינוקות וילדים שמתעכבים בהשגת אבני הדרך מוטוריות מומלץ להגיע לייעוץ  עם פיזיותרפיסטים התפתחותיים מוסמכים בעלי ידע וניסיון רב באבחון תינוקות וילדים.

הטיפול מתבצע באווירה נעימה תוך שיתוף פעולה בין הפיזיותרפיסטית ובין הילד ומשפחתו. ההורים שותפים מלאים בהבנת מטרות הטיפול ודרכי הטיפול. הסתכלות על הילד הינה היקפית וחולשת על כל תחומי התפתחותו (שפתי/קוגנטיבי/רגשי). הדרכת ההורים ומתן כלים ליישום הטיפול בסביבתו הטבעית של הילד היא חלק אינטגרלי מהטיפול.

לצפייה בזכויות המטופלים באתר משרד הבריאות – לחצו כאן