title-decor-line

חולונינג'ה

title-decor-line

חולונינג'ה - חוג ספורט אתגרי

חוג ספורט אתגרי

מיועד לילדים עצמאיים חובבי ספורט ואתגרים ,אשר לא נרתעים מטיפוס ומתקנים בגובה.

בחוג יושם דגש על:

חיזוק גופני

שיפור יכולות מוטורית: שיווי משקל, תפיסה מרחבית שיפור קואורדינציה עידוד להישגיות והצלחה העלאת סף תסכול

גילאים: 6-8  שנים, בנים ובנות 

החוג יועבר בקבוצות קטנות המבטיחות יחס אישי לכל ילד. 

יתקיים בימי ב' 

משך השיעור 45 דקות